ปากกาลบได้ [WO 2014/003,101]  Abstract    Fulltext

abstractปากกาลูกลื่นนี้สามารถเขียนแล้วลบได้ เนื่องจากใช้หมึกที่เปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิ ส่วนปลายปากกามีอุปกรณ์ใช้ลบซึ่งก่อให้เกิดแรงเสียดทาน เมื่อใช้ลบจะเกิดความร้อนขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิของหมึกเปลี่ยนแปลงจนสีจางหายไป