ที่จอดรถประหยัดพื้นที่ [JP Kokai. 05-149,013]  Abstract    Fulltext

abstractที่จอดรถทำเป็นชั้นๆ และมีแท่นสำหรับยกรถขึ้นลงและเลื่อนซ้าย-ขวา ทำให้จอดรถได้ หลายคัน