ชื่อเรื่อง : การผลิตบล็อคเซรามิกที่มีผิวหน้าเหมือนแก้ว

ผู้แต่ง : Tokuda, Akihiro; Komatsu, Shigenori; Noguchi, Yusuke

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 2004 99,360, 7 pp.(Japan)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The ceramic block has a surface layer, 5-35% of the block thickness, consisting of glass aggregates (e.g. waste glass cullet) and binders prepd. by sintering of glass powder. The blocks are manufd. by lamination of the said surface layer with a base layer, followed by firing. The base layer may comprise ≥ 1 of crushed waste glass, crushed waste ceramic, wastewater treatment molten slag, and waste incineration molten slag. The blocks are suitable for paving for parking lots, parks, etc.

บทคัดย่อ (ไทย) : บล็อกเซรามิกมีชั้นของผิวหน้า 5-35% ของความหนาทั้งหมด ประกอบด้วยเศษแก้วเหลือทิ้ง และสารช่วยยึดเกาะซึ่งเตรียมโดยนำผงแก้วมาเผาผนึก การผลิตบล็อกจะมีการเคลือบผิวหน้าดังกล่าวแล้วเผา โดยชั้นที่เคลือบผิวหน้า ประกอบด้วยเศษแก้วเหลือทิ้งบด เศษเซรามิกเหลือทิ้ง เศษโลหะหลอมจากการบำบัดน้ำเสีย เถ้าโลหะ   เซรามิก บล็อคดังกล่าวเหมาะสำหรับปูสถานที่จอดรถ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 140:274824q