รองเท้าเด็กปรับขยายได้ [US 5,570,523]  Abstract    Fulltext

abstractรองเท้านี้มีชิ้นส่วนหน้าที่หุ้มนิ้วเท้าแยกออกจากส่วนที่หุ้มส้นเท้า จึงสามารถปรับขยายออกได้ตามต้องการ