หุ่นไล่กา [US 4,656,770]  Abstract    Fulltext

abstractหุ่นไล่กาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ดัดแปลงจากกังหันลมให้มีเสียงและแสง รวมทั้งภาพที่ทําให้นกตื่นกลัว โดยทําเป็นหุ่นรูปเสือและที่หางติดแถบภาพนกที่อยู่ในอาการตื่นกลัว รวมทั้งการติดกระจกเพื่อทําให้เกิดแสงสะท้อนวูบวาบ และท่อลมทําให้เกิดเสียงต่างๆ เมื่อมีลมพัด