การลอกเลคเกอร์เคลือบกระป๋องอะลูมิเนียม [US 5,423,922]  Abstract    Fulltext

abstractการรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียมเพื่อให้ได้อะลูมิเนียมกลับมาใช้ใหม่นี้ ใช้สารผสม Polyalkylene glycol polymer และ oxalic acid เป็นสารขจัดแลคเกอร์ที่เคลือบกระป๋อง