ดินสอสีลบได้ [US 6,262,143B1]  Abstract    Fulltext

abstractการใช้โพลิเอทิลีน โพลิโพรพิลีน และ ไขชนิดจุดหลอมเหลวสูงเป็นตัวประสาน สารประกอบของไส้ดินสอให้เกาะกันและมีสารเส้นใยโพลิเตรตาฟลูออโรเอทิลีนและเอทิลีน-ไวนิล อะซิเตตโค โพลิเมอร์ เป็นส่วนผสมของไส้ดินสอ ทำให้ลบออกได้ง่ายด้วยยางลบดินสอทั่วไป