รถจักรยานไฟฟ้า [US 5,826,675]  Abstract    Fulltext

abstractการขับเคลื่อนรถจักรยานนี้ต้องผสานแรงขับด้วยคนและมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย จึงมีหน่วยกำกับการทำงานของหน่วยควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า