ชุดน้ำยาตรวจตะกั่วในสี [US 2003/0,203,496 ]  Abstract    Fulltext

abstractวิธีตรวจตะกั่วในสี ใช้โซเดียมโรดิโซเนตทำปฏิกริยากับตะกั่วที่สกัดออกมาด้วย กรดเกลือ 5 % หากมีตะกั่วในสี น้ำยาที่หยดลงไปจะกลายเป็นสีชมพู-ม่วง