รองเท้าส้นสูง [US 5,782,015]  Abstract    Fulltext

abstractการทำให้ส่วนรองรับปลายเท้าอย่ในระนาบเดียวกับกระดูกส้นเท้า และหัวรองเท้าเชิดขึ้นเล็กน้อย จะช่วยยันกระดูกฝ่าเท้า และทกให้ส้นรองเท้ารับแรงกดจากน้ำหนักผู้สวมรองเท้าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 16 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับรองเท้าส้นสูงทั่วไป