นาฬิกาข้อมือ [US 6,426,921]  Abstract    Fulltext

abstractแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กในนาฬิกาข้อมือ ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนจากร่างกายผู้สวมให้เป็นพลังงานไฟฟ้า สำหรับเคลื่อนกลไกของนาฬิกา