เครื่องมือและวิธีการยืดอายุแบตเตอรี่ [US 7,1479,72B2]  Abstract    Fulltext

abstractวิธียืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ คือ ลดการสูญเสียน้ำ และป้องกันการสะสมของตะกรันที่แผ่นธาตุ ด้วยการเติมสารผสมลงในน้ำยา ซึ่งมีส่วนผสมสำคัญ คือ Quaternary ammonium compounds ลงไป