อุปกรณ์แยกไข่แดง [US 5,784,953]  Abstract    Fulltext

abstractอุปกรณ์แยกไข่แดงมีลักษณะเหมือนช้อนด้ามงอ ที่มีร่องสวมพอดีกับขอบชาม เมื่อตอกไข่โดยเคาะกับสันคมด้านบนของด้ามช้อนแล้วเทใส่ช้อน ไข่ขาวจะไหลออกทางช่องด้านข้างเหลือแต่ไข่แดงอยู่ในช้อน