แถบปิดแผลกันการเกิดแผลเป็นนูน [WO 2008/019,051]  Abstract    Fulltext

abstractเนื้อเยื่อที่ปูดนูนขึ้นมาตรงรอยแผลที่เกิดจากการผ่าตัดหรือบาดเจ็บ เกิดจากเนื้อใต้แผลถูกยืด เพราะการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยหรือการบวม ในระหว่างที่ร่างกายสร้างเนื้อเยื่อปิดคลุมแผล ดังนั้น การใช้แถบปิดแผลที่ช่วยยึดมิให้เนื้อใต้แผลถูกกดหรือดึง จะช่วยป้องกันมิให้เกิดแผลเป็นนูนได้