การผลิตโปรตีนใยไหมจากพืช [US6,965,060 B2]  Abstract    Fulltext

abstractการตัดต่อยีนสร้างเส้นใยของแมงมุมหรือหมอนไหม เข้ากับยีนของต้นหญ้า กล้วย หรือ ข้าวโพด จะทำให้ต้นไม้เหล่านี้สร้างโปรตีนของเส้นใยไหม ซึ่งสามารถสกัดออกมาจากเมล็ดหรือใบของมัน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้