การทำถ่านกัมมันต์จากไม้ [US 4,552,863]  Abstract    Fulltext

abstractกระบวนการทำถ่านกัมมันต์เริ่มจากบดไม้ให้เป็นผงและทำให้แห้งจนมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 10 แล้วผสมกับน้ำมันดินและผงถ่านหินปริมาณ ร้อยละ 5-20 ของน้ำหนักของผงไม้ และตัวประสาน จากนั้นจึงนำไปเข้าเครื่องอัดเม็ดภายใต้ความดันและอุณหภูมิที่กำหนด และทำให้เป็นถ่านด้วยความร้อน และอบไอน้ำที่อุณภูมิสูง