ม่านน้ำและน้ำพุตกแต่งสถานที่ [US 6,527,257]  Abstract    Fulltext

abstractม่านน้ำที่อยู่ด้านหน้าของอุปกรณ์กรองอากาศ ซึ่งประกอบด้วยพัดลมดูดและระบายอากาศผ่านแผ่นกรอง นอกจากจะช่วยบังอุปกรณ์แล้ว ยังช่วยให้อากาศที่ผ่านม่านน้ำออกมามีความชื้นด้วย