อุปกรณ์เสริมสำหรับคอมพิวเตอร์พกพา [US 2011/0,019,360]  Abstract    Fulltext

abstractคอมพิวเตอร์พกพานี้มีการปรับปรุงโครงสร้าง โดยการเพิ่มอุปกรณ์เสริมต่างๆเข้าไปเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการใช้งานยิ่งขึ้น โดยสามารถดึงออกมาเมื่อต้องการใช้หรือเก็บเข้าที่เมื่อเลิกใช้ ตัวอย่างอุปกรณ์เสริม ได้แก่ ช่องใส่กระดาษที่สามารถปรับรูปร่างได้ตามต้องการ ช่องสำหรับใส่โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารไร้สายต่างๆ ช่องสำหรับใส่แผ่นซีดี สาย USB ที่ยืดหยุ่นได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแหล่งพลังงานสำรองสำหรับชาร์ตไฟหรือแบเตอรี่ อีกด้วย