เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเคลือบสารต้านจุลชีพ [US 2013/0,273,132]  Abstract    Fulltext

abstractการเคลือบพื้นผิวเฟอร์นิเจอร์สำนักงานด้วยสารต้านจุลชีพ ซึ่งประกอบไปด้วย silane quaternary ammonium salt และ isopropyl alcohol ซึ่งสาร silane quaternary ammonium salt นี้มี silane ช่วยในการสร้างพันธะยึดเกาะกับสารบนพื้นผิวของเฟอร์นิเจอร์ เช่น 3-(trimethoxysilyl) propyldimethyloctadecyl ammonium chloride ทำให้เฟอร์นิเจอร์เหล่านี้สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายของเชื้อที่อาจทำให้เกิดโรคได้ ตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่สามารถเคลือบสารต้านจุลชีพได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ปกหนังสือ ชั้นวางของ ตู้เก็บเอกสาร โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด เมาส์ โคมไฟ ฯลฯ