ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง “ย้อนรอยกรมวิทยาศาสตร์บริการ”

ระหว่างวันที่ 1 – 16 ก.พ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ และ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารหอสมุด ดร.ตั้ว ลพานุกรม

จัดโดย กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด แผนการฝึกอบรม