ชื่อเรื่อง :  การสอบเทียบกล้องสำรวจ (The calibration of theodolites)
ผู้แต่ง :  วันชัย ชินชูศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 
สังกัด :  กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 212 ประจำเดือนมกราคม 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด