ชื่อเรื่อง :  Science สไตล์สนุก วิธีการเตรียมนคลอรีนสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
ผู้แต่ง :  นายก่อพงศ์ หงษ์ศรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ  
สังกัด :  กองวัสดุวิศวกรรม 
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 214 ประจำเดือนกันยายน 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด