ชื่อเรื่อง

: โกลวดิสชาร์จออพติคอลอิมิสซันสเปกโทรเมตรี (GD-OES) เทคนิคที่ตอบโจทย์เรื่องสมบัติการเคลือบในผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าชุบโลหะ

ผู้แต่ง

: วันดี ลือสายวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

สังกัด : -
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 217 ประจำเดือนกันยายน 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม : ดาวน์โหลด