ชื่อเรื่อง :  การยกระดับคุณภาพยางและผลิตภัณฑ์ยางพาราของประเทศไทย สู่มาตรฐานระดับสากล
ผู้แต่ง สุรศักดิ์ ธนัชชาพิศุทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด กองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 221 ประจำเดือนมกราคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด