ชื่อเรื่อง :  รอบรู้ รอบโลก การจัดการทางวิทยาศาสตร์การตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์
ผู้แต่ง ณัฐเขต หมูทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กองวัสดุวิศวกรรม
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 221 ประจำเดือนมกราคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด