ชื่อเรื่อง :  รากพืช ฮีโร่ผู้พิชิตภัยแล้งที่ยั่งยืน
ผู้แต่ง  จิรวัฒน์ สลุงอยู่ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
สังกัด  กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 73 ฉบับที่ 224 ประจำเดือนมกราคม 2567
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด