ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: Infographic

🛢️ปัจจุบันนี้การย่อยพลาสติกทำได้ไม่ยาก เพียงแค่เราต้องช่วยกันลดและคัดแยกขยะ เพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น ตัวอย่างเทคโนโลยีการการจัดการขยะพลาสติก เช่น กระบวนการเทอร์โมฟูเอล (THERMOFUEL Process) กระบวนการนาโนฟูเอล (NANOFUEL Process) กระบวรการบีพีเคมีคอล (BP Chemicals Process) หรือกระบวนการรีนเทค (REENTECH Process) ที่สามารถเปลี่ยนจากพลาสติกผสม ไปเป็น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด และน้ำมันดีเซลได้ เป็นต้น

🛢️สามารถศึกษารายระเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือเรื่อง “จากขยะสู่น้ำมัน : เทคโนโลยีพลังงาน ทางเลือกที่ดูแลสิ่งแวดล้อม” ได้ที่ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
☎️ หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2201 7295
📧 อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือดู Content ของหนังสือเบื้องต้นได้ที่นี่ >> https://goo.gl/ZXwX5D

เผยแพร่ Facebook เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561  https://www.facebook.com/ScienceLibraryDSS/photos/a.1295707673845981/1936044299812312