ทุเรียน (Durian) เป็นชื่อเรียกขานตามแบบภาษามลายู ซึ่งมาจากคำว่า duri แปลว่า หนาม ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีเปลือกหนา หนามแหลม มีกลิ่นที่โดดเด่น มีรสชาติอร่อย เป็นที่นิยมบริโภคกันโดยทั่วไป ได้ชื่อว่าเป็น “King of fruit” และเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย แหล่งปลูกทุเรียนที่สำคัญ คือ ภาคตะวันออก ในจังหวัด จันทบุรี ระยอง ตราด เป็นต้น

        ทุเรียนนอกจากจะเป็นราชาในบรรดาของผลไม้ในเรื่องของรสชาติ กลิ่น หรือแม้กระทั่งราคา ซึ่งหมายถึง ความคุ้มค่าในการซื้อหามาบริโภคแล้ว หากมองในแง่โภชนาการและคุณค่า ทุเรียนถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์สูง เพราะเนื้อส่วนที่รับประทานได้ของทุเรียนประกอบไปด้วยแร่ธาตุพวกกำมะถัน หรือ ซัลเฟอร์ทั้งยังเป็นแหล่งของวิตามิน เบต้าแคโรทีน และสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตที่มีแป้งและน้ำตาลเป็นองค์ประกอบในปริมาณมาก

  • การเปลี่ยนแปลงของทุเรียนตามกระบวนการย่อย

      คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่พบปริมาณมากที่สุดในเนื้อทุเรียน คือ 30% ขององค์ประกอบทั้งหมด ซึ่งแบ่งเป็นแป้ง 12% และน้ำตาล 12 18% กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงจากแป้งไปเป็นน้ำตาลนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการสุก โดยมีกลไลจากแป้งเข้าสู่รูปของน้ำตาลซูโครสแตกตัวไปเป็นน้ำตาลฟรุกโตส และกลายเป็นน้ำตาลกลูโคส ซึ่งเป็นโมโนแซคคาไรด์ที่ร่างกายสามารถนำไปเป็นพลังงาน ส่วนความหวานของเนื้อทุเรียนที่บ่งบอกถึงปริมาณน้ำตาลนั้น มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างสายพันธุ์ สภาพแวดล้อม การเก็บรักษา และอุณหภูมิ รวมถึงความอ่อนแก่ของทุเรียน เป็นต้น

  • วิธีการกินทุเรียนที่เหมาะสม
  1. ไม่ควรรับประทานทุเรียนเกินวันละ 2 เม็ด ขนาดกลาง (80 กรัม)
  2. ไม่ควรรับประทานถี่ทุกวัน
  3. ลดอาหารกลุ่มข้าว แป้ง และของหวาน
  4. คนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต เบาหวาน หัวใจ และความดัน ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ5. ไม่ควรกินทุเรียนร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ทุเรียน ราชาแห่งผลไม้ รับประทานอย่างไร...ได้ประโยชน์ อ่านบทความต่อเพิ่มเติมได้ที่  >> https://bit.ly/3h0lQ3Z

ติดตามข่าวสารน่าสนใจสาขาอาหาร : ฐานข้อมูลอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร http://siweb.dss.go.th/index.php/th/food-and-agro-industry

ไม่อยากพลาดข่าวสารน่าสนใจ มาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ https://lin.ee/WkpLbjj

เอกสารอ้างอิง

กฤติยา ไชยนอก. ทุเรียน...ราชาแห่งผลไม้ [ออนไลน์]. 2557, [อ้างถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564]. เข้าถึงได้จาก:             

 https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/

ญาธิปวีร์ ปักแก้ว. ทุเรียน...ราชาแห่งผลไม้รับประทานอย่างไร ได้ประโยชน์. วารสารอาหาร. 2559, 46(3), 15-20

รูปภาพ : https://www.istockphoto.com/