ชื่องาน : update สถานการณ์ และความท้าทายของอุตสาหกรรมอาหารในปี 2564
ผู้จัดอบรม : เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
รายละเอียดการอบรม : 
 • “Special Food Talk 2021: ก้าวข้ามความท้าทายปี 2564 กับ Food Innopolis แพลตฟอร์มและบริการสนับสนุนด้านวิจัยนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการอาหาร
 • ข้อมูลแพลตฟอร์ม กิจกรรม และบริการสนับสนุนผู้ประกอบการอาหาร

 • การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน FI Network

 • โปรแกรมสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ โดยทีม FI Accelerator

 • โอกาสการเข้ารับบริการ FI One Stop Service โดยทีม Business Development

 • โดยทีมงานเมืองนวัตกรรมอาหาร HQ นำโดย ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ CEO Food Innopolis

 • วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

 • ผ่านทาง Live Facebook Fanpage : Foodinnopolis

 • (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

กิจกรรมการอบรม : 

 • บรรยายพิเศษ : Update สถานการณ์และความท้าทายของอุตสาหกรรมอาหารในปี 2564
 • ข้อมูลแพลตฟอร์ม กิจกรรม และบริการสนับสนุนผู้ประกอบการอาหาร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม : 

 • ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ

สนใจเข้าร่วมอบรมหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ : เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com