ชื่องาน :  New Normal of Food Packaging: Sustainability beyond COVID-19"

ผู้จัดการบรรยาย : สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

รายละเอียด :  

  • โดยทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) นำโดย ดร.วิชชุดา เดาด์ หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติก MTEC ที่มาให้ความรู้ด้านต่างๆ

  • ลงทะเบียนและเข้าร่วมสัมมนาพร้อมกัน วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. – 11.30 น.

  • ทาง Live Facebook Fanpage : Foodinnopolis

 การบรรยายเกี่ยวกับ : 

  • Megatrends และทิศทางของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ในยุควิกฤต COVID-19

  • นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่จะตอบโจทย์ วิถี New Normal

  • นวัตกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ 

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ เมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) 

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com