ชื่องาน “Food Innovation in New Situations” ภายใต้โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate) 

ผู้จัดสัมมนา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) 

รายละเอียดการสัมมนา :  

  • ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Food Innovation in New Situations” ภายใต้โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Accelerate) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไทยให้กับผู้ประกอบการ
  •  ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ พบกับการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ
  • สนใจลงทะเบียนได้ฟรีที่ https://bit.ly/3cdhPZh

หัวข้อการบรรยาย :

  • Food Innovation in New Situations
  • การแนะนำข้อมูลเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Food Accelerate
  • การปรับโมเดลธุรกิจนวัตกรรมอาหารให้ไปรอดในช่วงสถานการณ์โควิท
  • รับฟัง เสวนาหัวข้อ “Next challenges for food industry in new normal”

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com