จัดโดย : ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ร่วมกับ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Food Innopolis@Kasetsart)

รายละเอียดกิจกรรม :

  • ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)
  • กำหนดการจัดงานเว็บบินาร์ เสวนาซีรีส์ อาหารปลอดภัย โภชนาการมั่นคง (KU-FIRST Webinar: Food Safety and Nutrition Security Series) เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
  • โดยเริ่มต้น ครั้งที่ 1 เรื่อง สีธรรมชาติทางเลือกแห่งอนาคต
  • วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-15.45 น.
  • ลงทะเบียนได้แล้วที่ https://forms.gle/6ZrrwbsvtgLLbq7W6   อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อบรรยายประกอบด้วย :

  • ความปลอดภัยอาหารและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • นวัตกรรมการใช้สีผสมอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
  • ข้อจำกัดในการใช้สีธรรมชาติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :

คุณปรียชาติ จันทโชติ

ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ 094-705-8054 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณกรุณา จีนถนอม

โทรศัพท์ 062-591-6596 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร