จัดโดย : สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ

รายละเอียดกิจกรรม :

 • เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตร SMEs To IBE หลักสูตรอบรมการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม
 • "The Transformation" เปลี่ยนธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม
 • หลักสูตรที่จะทำให้องค์กรเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นตั้งแต่การสร้าง การพัฒนา และการใช้นวัตกรรม เพื่อตอบสนองทิศทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
 •  Growth  อยากให้ธุรกิจเติบโต
 •  Change สร้างความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจสู่โลกใหม่ 
 • New Challenge สร้างเป้าหมายและความท้าทายรูปแบบใหม่ 
 • ด่วน!!! หลักสูตรนี้ฟรี รับจำนวนจำกัด
 • สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 มิ.ย. นี้  คลิกลงทะเบียนเลยได้ที่ https://forms.gle/xQJ4ERNva8uw9FpE6

หลักสูตร SMEs To IBE จะสอนให้คุณ!!!

 • พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส
 • สร้างโอกาสให้กลายเป็นจริง
 • สร้างความเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม  อ่านเพิ่มเติม

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ