การระบาดของโรค COVID 19 นับเป็นปัญหาระดับโลกที่ทุกคนให้ความสนใจในการร่วมแก้ปัญหา หน่วยงานด้านการแพทย์ถือเป็นเสาหลักสำคัญในการแก้ปัญหานี้ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่อุปกรณ์ป้องและเครื่องมือการแพทย์ที่ใช้ต้องมีมาตรฐานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกับผู้ใช้ เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตกาลดังกล่าวหน่วยงานมาตรฐานระดับโลกหลายแห่งได้เปิดบริการออนไลน์ให้สามารถใช้เอกสารมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไม่ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

American Society for Testing and Material หรือ ASTM เป็นเป็นสมาคมวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำหนดและจัดทำมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้และยอมรับทั่วโลก ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นี้ ASTM ได้เปิดให้ใช้เอกสารมาตรฐานออนไลน์ในส่วนของมาตรฐานการผลิตและทดสอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รวมถึงมาสก์ ชุดแพทย์ ถุงมือ และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตห้องปฏิบัติการทดสอบ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดเอกสาร PDF ไปใช้ได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

หน้ากากอนามัย

      ASTM F2299/F2299M-03(2017), ASTM F2101-19, ASTM F2100-19, ASTM F1862/F1862M-17 และ ASTM F1494-14

ถุงมือทางการแพทย์

      ASTM F2407 - 06(2013)e1, ASTM F1671 / F1671M - 13, ASTM F1868 – 17, ASTM D751 – 19, ASTM D1683/D1683M-17(2018), ASTM D1776/D1776M-20, ASTM D5034-09(2017), ASTM D5587-15(2019), ASTM D5733 – 99, ASTM D6701 และ ASTM F1494-14

ถุงมือยาง

      ASTM D6319-19, ASTM D3578-19, ASTM D5250-19 และ ASTM D6977-19

อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ

      ASTM E2755-15, ASTM E1174-13 และ ASTM E3058-16

 

          รายการมาตรฐานดังกล่าวสามารถเช็ครายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.astm.org/COVID-19 สำหรับผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มจะต้องทำการลงทะเบียนเป็นสามชิกเว็บไซต์ก่อนจึงลิงค์ดาวน์โหลดจึงจะปรากฎให้เห็น ยังมีหน่วยงานมาตรฐานระดับโลกหลายแห่งที่เปิดให้สามารถใช้เอกสารออนไลน์ได้ฟรีทุกท่านสามารถเข้าดูรายการฐานข้อมูลได้ที่นี่ http://lib1.dss.go.th/covid/index.php/knowledge/standard

          สำหรับผู้ที่สนใจเอกสารมาตรฐาน ASTM อื่น ๆ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีบริการเอกสามารถ ASTM ให้บริการโดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ เบอร์โทร 02-201-7250-55 หรือ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.