ชื่อเรื่อง : โควิด-19 ป้องกันง่ายกว่าป้องปราม

ผู้แต่ง : สุพรรณี เทพอรุณรัตน์

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน มีนาคม 2563

วันที่ลงบทความ : มีนาคม 2563

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]