ชื่อเรื่อง : การประมาณความไม่แน่นอนของการวัดคุณสมบัติทางกลในการทดสอบแรงดึง

ผู้แต่ง : วีระชัย ลามอ

ผู้แต่งร่วม : - 

สังกัด : กองวัสดุวิศวกรรม

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน ตุลาคม 2561

วันที่ลงบทความ : ตุลาคม 2561

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]