ชื่อเรื่อง : แกรฟีน วัสดุแห่งทศวรรษหน้า

ผู้แต่ง : ชญานี บาตรโพธิ์

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ สาระน่ารู้ เดือนกันยายน 2560

วันที่ลงบทความ : สิงหาคม 2560

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]