ชื่อเรื่อง : น้ำตาลในเลือด...ใครว่าไม่สำคัญ

ผู้แต่ง : กรรณิกา ภาไสย

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : โครงการเคมี

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ สาระน่ารู้ เดือนมิถุนายน 2560

วันที่ลงบทความ : มิถุนายน 2560

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]