ชื่อเรื่อง : ผักตบชวา

ผู้แต่ง : นวรัฐ เทศพิทักษ์

ผู้แต่งร่วม : - 

สังกัด : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ สิงหาคม 2559

วันที่ลงบทความ : สิงหาคม 2559

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]