ชื่อเรื่อง : ข้าวโพด อาหารธรรมชาติ พืชสมุนไพร มากคุณค่าสำหรับคนไทย

ผู้แต่ง : กุหลาบ เลขาขํา

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ฯ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน กันยายน 2557

วันที่ลงบทความ : กันยายน 2557

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]