ชื่อเรื่อง : หลอดเลเซอร์

ผู้แต่ง : ศรีสัชนา เรืองเพชร

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน กันยายน 2557

วันที่ลงบทความ : กันยายน 2557

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]