ชื่อเรื่อง : วันนี้คุณดื่มน้ำหรือยัง

ผู้แต่ง : เยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์

ผู้แต่งร่วม : อรทัย ดีแซ

สังกัด : โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน สิงหาคม 2557

วันที่ลงบทความ : สิงหาคม 2557

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]