ในโลกดิจิทัลคำว่า "ซีดี" หรือ "Compact Disc" อาจเป็นสิ่งที่คุ้นเคยสำหรับหลาย ๆ คน ในช่วงปี 2000 แผ่นซีดี ได้รับความนิยมในวงการเพลงและภาพยนตร์เป็นอย่างมาก เป็นปีที่แผ่นซีดีสามารถทำยอดขายในสหรัฐอเมริกาสูงที่สุด ด้วยจำนวนกว่า 942 ล้านแผ่น คิดเป็นมูลค่ากว่า 13,200 ล้านดอลลาร์ อ้างอิงข้อมูลสมาคมผู้ประกอบกิจการเพลงของสหรัฐอเมริกา หรือ อาร์ไอเอเอ (The Recording Industry Association of America: RIAA) โดยลักษณะทางกายภาพของแผ่นซีดี มีรูปร่างกลมแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4.75 นิ้ว ความหนา 1.2 มิลิเมตร และมีรูตรงกลาง (Hub) 15 มิลลิเมตร องค์ประกอบหลักของแผ่นซีดี คือ พลาสติกโพลีคาร์บอเนต อะลูมิเนียม และสีเคลือบแผ่น แต่คุณรู้หรือไม่ว่ามี "ซีดี" อีกประเภทหนึ่งที่ไม่ได้ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล

     "ซีดี" ทางเคมีหรือที่เรียกว่า "แคดเมียม (Cadmium, Cd) เป็นธาตุโลหะหนักสีเงินขาว แวววาวเป็นสีน้ำเงินจาง ไม่มีกลิ่น แคดเมียมมีความเป็นพิษสูงและสามารถสะสมในร่างกายมนุษย์ได้เมื่อได้รับในปริมาณมาก แหล่งที่พบบ่อยของการสัมผัสแคดเมียม ได้แก่ ควันบุหรี่ อาหารที่ปนเปื้อน และแบตเตอรี่

      แคดเมียม (Cd) ทนทานต่อการสึกกร่อนได้เป็นอย่างดี จึงนิยมนำไปฉาบผิวต่าง ๆ เช่น เหล็ก เหล็กกล้า ทองแดง หรือนิยมใช้เป็นขั้วนำไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดที่เติมประจุใหม่ได้ หรืออยู่ในตัวทำวัสดุอุดฟัน ใช้ในการผลิตหลอดเรืองแสง สารกึ่งตัวนำเครื่องเพชรพลอย และในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องบิน 

     "ซีดี" ทางการแพทย์หมายถึง "Clostridium difficile" ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงรุนแรง แบคทีเรียนี้อาจพบได้ในลำไส้ของผู้ที่ใช้ยาปฏิชีวนะเป็นเวลานาน แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะไม่เป็นอันตราย แต่ในบางกรณี C. difficile อาจทำให้เกิดอาการรุนแรง เช่น อาการท้องร่วงเป็นน้ำอย่างรุนแรงและภาวะลำไส้อักเสบ

     "ซีดี" ทางการเงินหมายถึง "Certificate of Deposit" ซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ประเภทหนึ่งที่เสนออัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ซีดีมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และผู้ฝากจะได้รับโทษหากถอนเงินก่อนกำหนด

     "ซีดี" ทางดนตรีหมายถึง "Coldplay" วงดนตรีร็อกอังกฤษที่ก่อตั้งในปี 1996 วงดนตรีนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในระดับสากล โดยมีเพลงฮิตมากมาย เช่น "Yellow," "Clocks" และ "Viva la Vida"

     "ซีดี" ทางการศึกษาหมายถึง "Child Development" ซึ่งเป็นสาขาสหวิทยาการที่ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น สาขานี้ครอบคลุมถึงด้านต่าง ๆ เช่น พัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

     "ซีดี" มักจะเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล แต่คำนี้ยังใช้ในบริบทอื่น ๆ อีกมากมาย ตั้งแต่เคมี การแพทย์ไปจนถึงการเงินและดนตรี การทำความเข้าใจความหมายที่แตกต่างกันของ "ซีดี" เหล่านี้จะช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในหลากหลายสถานการณ์

Tel. : 0 2201 7250-5
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line : @sltd
Facebook : ScienceLibraryDSS
Website : https://siweb.dss.go.th

ขอบคุณข้อมูลจาก
https://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php
https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle
http://recycle.dpim.go.th/wastelist/waste-detail.php