ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวชนิดเหลวที่หลังจากล้างออกแล้วช่วยป้องกันแดดได้ [US 9,351,913] Abstract  Fulltext

abstract : ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวชนิดเหลวที่หลังจากล้างออกแล้วมีสารลักษณะเป็นฟิลม์ค้างบนผิวหนัง ซึ่งสารนี้ช่วยป้องกันแสงแดดที่มีค่า SPF อย่างน้อย 6 ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่ 1) ปิโตรลาตัมแดง 2) สารสีโลหะออกไซด์ที่มีการปรับพื้นผิวและสามารถกันรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตในช่วงความยาวคลื่นระหว่าง 290 - 400 นาโนเมตร 3) สารกันแดดอินทรีย์ที่มีค่า log P สูงกว่า 4 ซึ่งสามารถกันหรือดูดซับรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตในช่วงความยาวคลื่นระหว่าง 290 - 400 นาโนเมตร 4) สารลดแรงตึงผิว และ 5) ซิลิโคน