เรือ [WO 86/02,903]  Abstract    Fulltext

abstractเรือนี้ออกแบบให้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่ได้จากคลื่น โดยการเคลื่อนที่ขึ้นลงของทุ่นที่หัวเรือจะทําให้คันโยกดันแกนที่เชื่อมกับลูกสูบ จึงทํ าให้เกิดแรงอัดในกระบอกสูบใต้ท้องเรือ