การคงสภาพดอกไม้ที่รับประทานได้ด้วยการทำแห้ง [JP Kokai. 5-15334 A ]  Abstract    Fulltext

abstractการทําดอกไม้ที่รับประทานได้ให้แห้งด้วยเอธิลแอลกอฮอล์ [(Hydrous) ethyl alcohol] นี้ ช่วยให้รูปร่างและลักษณะดอกคงเดิม