เครื่องเตือนความจำ [EP 1,441,300 A1]  Abstract    Fulltext

abstractเครื่องจะส่งสัญญาณเตือนให้ทำกิจกรรมที่กำหนดไว้เมื่อเข้าใกล้สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น โดยการประมวลข้อมูลตำแหน่งของผู้ใช้เครื่องจากสัญญาณดาวเทียมข้อมูลรายการกิจกรรม สถานที่และความเร็วกับทิศทางการเดินทางของผู้ใช้เครื่อง