ม้าโยก [US 2,978,245]  Abstract    Fulltext

abstractม้าโยกประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วน คือ ฐาน และ โครงสร้างที่นั่งกับที่จับ เมื่อนำโครงสร้างที่นั่งติดตั้งกับฐานโดยใช้สปริงเป็นตัวยึดโครงสร้างที่นั่งจะลอยตัวอยู่เหนือพื้นจึงสามารถโยกได้