แผงลอยขายอาหาร [US 6,752,088B2]  Abstract    Fulltext

abstractแผงลอยขายอาหารมีโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหารติดตั้งกับยานพาหนะ ทำให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก