การรีไซเคิลแก้ว [US 5,950,936]  Abstract    Fulltext

abstractระบบการรีไซเคิลแก้วนี้เริ่มตั้งแต่การแยกขนาดเศษแก้ว บดแก้วให้เป็นผง และแยกสิ่งปนเปื้อนออกแล้วล้างให้สะอาดขบวนการนี้เหมาะสำหรับการรีไซเคิลหลอดไฟฟลูออกเรสเซนต์